Zadanie:


Obliczyć granicę funkcji \[\lim_{x\rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-8\cos x}{x-\frac{\pi}{2}}\]