Zadanie

Oblicz całkę \[\iint_S~dx~dy\] gdzie \(S\) jest obszarem ograniczonym krzywymi \(y=x^2\), \(y=\frac14 x^2\) i \(y=4\) dla \(x\geq 0\)

Zadanie

Znajdź ekstrema lokalne funkcji \[f(x,y)=x+\frac y x + \frac 8 y\]

Zadanie

Obliczyć całkę \[\int \frac{dx}{4+5\sin^2 x}\]