Zadanie:

Zbadać zbieżność szeregu \[\sum_{n=1}^n \frac{n!}{n^n}\]