Zadanie:

Zbadać zbieżność szeregu \[\sum_{n=1}^n \frac{1}{n} \sqrt{\sin \frac{1}{n}}\]