Zadanie:

Zbadać zbieżność szeregu \[\sum_{n=1}^n \frac{2^n+3^n}{5^n}\]