Zadanie:

Rozwiąż równanie różniczkowe (metoda podstawiania) \[\frac{dy}{dx}=x+2y+7\] .