Zadanie:

Rozwiąż równanie różniczkowe (metoda uzmienniania stałej) \[\frac{dy}{dx}-6y=3x\] .