Zadanie:

Rozwiąż równanie różniczkowe (metodą przewidywania) \[\frac{dy}{dx}+3y=x^2\] .