Zadanie:

Rozwiąż równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych \(3x^2 \frac{dy}{dx}=y\).