Zadanie:

Zbadać przebieg zmienności funkcji i naszkicować wykres \[y=\frac{ln(x)}{x}\] (asymptoty, ekstrema, przedziały monotoniczności, przedziały wklęsłości i wypukłości, punkty przegięcia, szkic wykresu)