Zadanie:

Zbadać przebieg zmienności funkcji i naszkicować wykres \[y=\frac{e^x}{x+1}\] (asymptoty, ekstrema, przedziały monotoniczności, przedziały wklęsłości i wypukłości, punkty przegięcia, szkic wykresu)