Zadanie:


Obliczyć wyznacznik \[ \left |\begin{eqnarray*}-3 & 3 & 1 &  -1\\2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0\end{eqnarray*}\right |\]