Zadanie:

Przedstaw na płaszczyźnie zespolonej zbiór punktów \[A=\{z\in C: \left| \frac{z-5}{z+1-4i}\right | =1\}\]