Zadanie:


Obliczyć w postaci algebraicznej  \[\left(\frac{3-3i}{\sqrt2}\right)^{28}\]