Zadanie:

Obliczyć: a.) \[\sqrt[3]{-1}\] b.) \[\sqrt[6]{-27i}\]