Zadanie:

Przedstaw w postaci trygonometrycznej liczby zespolone a.) \[-\sqrt 3+i\]  b.) \[\sqrt 3 - i \]   c.) \[4-4i\]