Zadanie:

Przedstaw na płaszczyźnie zespolonej zbiór punktów \[A=\{z\in C : re(z-2)\leq 1 \wedge arg z = \frac{\pi}{6}\}\].