Zadanie:

Przedstaw na płaszczyźnie zespolonej zbiór punktów \[A=\{z\in C : 2\leq |z|\leq 3\}\]