Zadanie:

Znajdź ekstrema lokalne funkcji \[f(x,y)=(x^2+y)\sqrt{e^x}\] .