Zadanie:

Znajdź ekstrema lokalne funkcji \[f(x,y)=x^3+xy^2+6xy\] .