Zadanie:

Obliczyć granicę ciągu o wyrazie ogólnym \[a_n=\left(1+\frac{3}{n}\right)^n\]