Zadanie:

Obliczyć granicę ciągu o wyrazie ogólnym \[a_n=\frac{1}{n^2+1}+\frac{2}{n^2+2}+\] \[\frac{3}{n^2+3}+...+\frac{n}{n^2+n}\]