Zadanie:

Obliczyć granicę ciągu o wyrazie ogólnym \[a_n=\frac{4^{n-1}-5}{2^{2n+3}-4}\]