Zadanie:

Obliczyć granicę ciągu o wyrazie ogólnym \[a_n=n-\sqrt{n^2+5n}\]