Zadanie:

Obliczyć granicę ciągu o wyrazie ogólnym \[a_n=\frac{1}{\sqrt{4n^2+8n}-2n}\]