Zadanie:

Korzystając z metody całkowania przez części, wyznaczyć całkę \[\int \frac{1}{x \textrm{ln~ln}x}~dx\]