Zadanie:

Korzystając z metody całkowania przez części, wyznaczyć całkę \[\int x\sin x ~dx\]