Zadanie:

Korzystając z metody całkowania przez części, wyznaczyć całkę \[\int x e^x~ dx \]