Zadanie:

Korzystając z metody całkowania przez części, wyznaczyć całkę \[\int \textrm{ln}~x ~dx\]