Zadanie:

Korzystając z metody całkowania przez podstawianie, wyznaczyć całkę \[\int \sin^5x \cos x ~dx\]