Zadanie:

Korzystając z metody całkowania przez podstawianie, wyznaczyć całkę \[\int\frac{1}{e^x+e^{-x}}~dx\]