Zadanie:

Korzystając z metody całkowania przez podstawianie, wyznaczyć całkę \[\int \frac{x^2}{\cos^2(x^3+1)}~dx\]