Zadanie:

Korzystając z metody całkowania przez podstawianie, wyznaczyć całkę \[\int\frac{1+\sqrt{\textrm{ctg}~x}}{\sin^2 x}~dx\]